Privacy Policy Bunker Theaterzaken

Via onze website www.bunkertheaterzaken.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bunker Theaterzaken acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende technische – en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw rechten respecteren om onder meer uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bunker Theaterzaken is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
• naam;
• adres;
• e-mail adres;
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geslacht;

Redenen waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons hebt, wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt en wanneer u onze website bezoekt.

Gegevens die u zelf aan ons verstrekt

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Bij inschrijving van een van onze nieuwsbrieven worden naam en e-mailadres gevraagd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wanneer u contact opneemt met ons via e-mail of per telefoon kunnen andere gegevens worden gevraagd zoals geboortedatum, geslacht en adres. Daarnaast bieden wij via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

Wanneer u contact met ons opneemt via social media zoals Twitter, Instagram of Facebook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u onze social media kanalen alleen bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens van u.

Gegevens die wij verzamelen

Door middel van cookies verzamelen wij ook persoonsgegevens van u. Om te lezen welke cookies wij allemaal gebruiken, verwijzen wij naar onze cookiepolicy, verderop opgenomen in deze privacy policy.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. In onze dienst zijn social media buttons (Facebook, Instagram, Twitter) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op het privacybeleid van deze derden.

** Cookies**

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van onze website op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen.
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

• Functionele cookies: dit zijn cookies om onze website beter te laten werken
• Third party cookies: Op onze website zijn social media buttons opgenomen van Facebook, Twitter, Instagram en Google+. Deze buttons plaatsen cookies. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken op een anonieme wijze. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen zowel technische- als organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, waaronder:
1. Afsluiten van verwerkingsovereenkomsten met onze automatiseringspartijen.
2. Verkrijgen van nadrukkelijke toestemming voor het openbaar publiceren van persoonsgegevens van onze artiesten, technici, regisseurs en medewerkers.
3. Gegevens van werknemers worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn.
4. Alle gegevens staat op opgeslagen op Europese servers en hiervoor geldt de Europese wetgeving.
5. De computers zijn beveiligd tegen datalekken en virussen de volgende maatregelen zijn hiervoor getroffen:

  • Er is 1 server bij ons op het kantoor in Amsterdam en deze is beveiligd met een wachtwoord.
  • Alle computers zijn beveiligd met een wachtwoord om in te loggen. Daarnaast staat er op iedere computer een anti virus programma genaamd Bitdefender.

6. Toegang tot onze data- en automatiseringssystemen is beperkt tot de bevoegde medewerkers:

  • Financiële gegevens: medewerkers van de financiële administratie, directie en boekingsmedewerkers
  • Productionele gegevens: directie en productiemedewerkers
  • Website: marketingmedewerkers

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienst te gebruiken. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacyautoriteit die toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens, te bereiken via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere privacy-gerelateerde vraagstukken kunt u contact met ons opnemen via:
Bunker Theaterzaken B.V.
Zonneplein 30a
1033 EK Amsterdam
info@bunkertheaterzaken.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03 juli 2020.