Essay in de Groene Amsterdammer

Het vooruitgangsgeloof is een misvatting gebleken. We gaan turbulente decennia tegemoet. Wat biedt troost en hoe kunnen we het best handelen als crisis op crisis volgt, in het Calamiteitperk?

Klik hier om het essay Het Calamiteitperk, Leven in het licht van de eindigheid te lezen.