DiederikNTR

Online colleges bij de Vrije Academie

De Vrije Academie en Diederik slaan vanaf 10 juni de handen ineen. Al jaren verzorgt de Vrije Academie lezingen en colleges op het gebied van kunstgeschiedenis, geschiedenis, architectuur, filosofie, literatuur, muziekgeschiedenis, mode en nog meer. Deze lezingen en colleges vinden plaats overal in het land of – en zeker het afgelopen jaar- online. Vanaf 10 juni verzorgt ook Diederik online lezingen voor de Vrije Academie. Als gastspreker. Een spannende nieuwe combinatie. Diederik put voor zijn eerste lezing uit het rijke archief van zijn familie, zoals hij dat ook deed en doet voor zijn theaterprogramma’s. Zijn eerste lezing zal gaan over een schipbreuk die zijn betovergrootmoeder meemaakte op het meest oostelijke punt van Afrika, in ‘het land der Somaliërs’ in de zomer van 1879. Haar verslag is integraal bewaard gebleven.
Via deze link kunt u er alles over lezen en kunt u zich meteen inschrijven. Tot de 10e juni – en de 11e en 12e!